Artur Gorzałczyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  artur.gorzalczynski@uni.lodz.pl
Strona domowa:  
CV: