Jurand Skrzypek
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  jurand.skrzypek@uj.edu.pl
Strona domowa:  
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
  • Wielosektorowe Modele Makroekonomiczne (WMM)
Zainteresowania naukowe
  • Metody ilościowe w ekonomii
  • Wielosektorowe modele energetyczne
  • Efektywność energetyczna
  • Transformacja niskoemisyjna polskiej gospodarki
Konsultacje
  • brak konsultacji w semetrze letnim 2016/2017