Katarzyna Walerysiak - Grzechowska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  katarzyna.walerysiak@uni.lodz.pl
Strona domowa:  
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Ekonometria, Wielosektorowe modele makroekonomiczne, Arkusze kalkulacyjne, Arkusze kalkulacyjne - metody zaawansowane
Zainteresowania naukowe
oczekiwania inflacyjne
Konsultacje
Wtorki, 16:00-17:30 (Tuesdays, 4:00-5:30 p.m.), pok. T-310