Łukasz Nitecki
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  Lukasz.Nitecki@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/node/145
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
 Ekonometria
Zainteresowania naukowe
 Wzrost gospodarczy
Konsultacje
 Wtorki 17:30-18:15