Agnieszka Leszczyńska - Paczesna
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  agnieszka.leszczynska@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Agnieszka-Leszczynska
CV: