Anna Woźniak
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfanw@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.econometrics.uni.lodz.pl/profiles.aspx?id=16&tab=1
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
 
Zainteresowania naukowe
 
Konsultacje