Damian Mowczan
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  damian.mowczan@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Damian-Mrowczan
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Ekonometria
Prognozowanie i Symulacje
Prognozowanie Procesów Gospodarczych
Moduł Przedmiotów Ilościowych
Ekonometryczne Zastosowania Excel VBA
Przetwarzanie Danych i Analiza Ekonometryczna w Excel VBA
Quantitative Methods in Sustainable Development


Konsultacje
 Wtorek, godz. 9:45 - 11:15.