Szymon Wójcik
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  szymon.wojcik@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/node/107
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Mikroekonometria/Microeconometrics, Ekonometria, Prognozowanie i symulacje, Wybór portfela inwestycyjnego, Modern Monetary Policy, Quantitative Methods for Sustainable Development
Zainteresowania naukowe
- Modelowanie wyborów dyskretnych,
- Zastosowania metod mikroekonometrycznych,
- Ekonomika transportu w aglomeracjach.

Konsultacje
 Poniedziałki, 13:30-15:00 (Mondays, 1:30-3:00 p.m.), pok. B-109