Anna Michalak
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  anna.michalak@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Anna-Michalak
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Matematyka
Zainteresowania naukowe
Stabilność równań różniczkowych
Analiza niegładka
Optymalizacja wielowartościowa
Konsultacje
Semestr letni
wtorki 17.00 - 18.30
(pokój B104)