Paulina Malaczewska
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  paulina.malaczewska@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Paulina-Malaczewska
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Matematyka, algebra liniowa, ekonometria, prognozowanie i symulacje;
Zainteresowania naukowe
Zastosowanie matematyki w ekonomii, teoria gier, polityka gospodarcza i społeczna państwa; 
Konsultacje
Semestr letni 2016/2017: poniedziałki, 15:00-16:30, pokój B104