Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  
Strona domowa:  
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
 
Zainteresowania naukowe
 
Konsultacje