Wojciech Grabowski
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfwog@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.econometrics.uni.lodz.pl/profiles.aspx?id=9&tab=1
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Ekonometria

Zastosowania matematycznych pakietów komputerowych

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie kryzysów finansowych
Zainteresowania naukowe
 Kointegracja

Modele zmiennych jakościowych

Modelowanie rynków walutowych i finansowych
Konsultacje
Czwartek 11.30-13.00
Publikacje

list.gifWykaz publikacji