Anna Staszewska - Bystrova
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfans@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.econometrics.uni.lodz.pl/profiles.aspx?id=8&tab=1
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Rok akademicki 2016/2017

- Basic Econometrics (Informatyka i ekonometria)
- Econometrics (Economics)
-
Ekonometria i prognozowanie (Analityka gospodarcza)
- Modelowanie ekonometryczne w pakiecie R (Analityka gospodarcza)
- Zastosowania metody bootstrap w ekonometrii (Analityka gospodarcza)
Seminarium magisterskie  (Informatyka i ekonometria, Analityka gospodarcza)


Szczegółowe informacje o programach zajęć, warunkach i terminach zaliczeń znajdują się na stroniewww.econometrics.uni.lodz.pl
Zainteresowania naukowe
- Analiza szeregów czasowych
- Prognozowanie
- Modele VAR
- Metoda bootstrap
- Metody optymalizacji
Konsultacje
Czwartek, 8:00-9:35, pokój C216