Emilia Gosińska
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfemj@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.econometrics.uni.lodz.pl/profiles.aspx?id=13&tab=1
CV: