Piotr Karp
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfpik@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://econometrics.uni.lodz.pl/profiles.aspx?id=4&tab=1
CV:  
Zainteresowania naukowe
- Modelowanie makroekonomiczne
- Budowa i analiza makromodeli
- Analizy symulacyjne i scenariuszowe
- Symulacje stochastyczne
- Prognozowanie
Konsultacje
 Piątki 8.00-9.45 pokój C212