Robert Kelm
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfrok@uni.lodz.pl
Strona domowa:  www.econometrics.uni.lodz.pl
CV:  Moje CV
Zajęcia dydaktyczne
Rok akademicki 2016/2017

- Prognozowanie i symulacje (Doktoranckie Studium Ekonomii)
Ekonometria stosowana (Informatyka i ekonometria)
Modelowanie gospodarki narodowej  (Informatyka i ekonometria)
Modelowanie handlu zagranicznego  (Analityka gospodarcza)
Modelowanie makroekonomiczne (Analityka gospodarcza)
Modelowanie zmian strukturalnych (Informatyka i ekonometria)
Prognozowanie procesów gospodarczych  (Ekonomia)
Seminarium magisterskie  (Informatyka i ekonometria, Analityka gospodarcza)

Szczegółowe informacje o programach zajęć, warunkach i terminach zaliczeń znajdują się na stroniewww.econometrics.uni.lodz.pl
Zainteresowania naukowe
- Makromodelowanie 
- Modelowanie kursów walutowych
- Modelowanie inflacji
- Kointegracja
- Modele nieliniowe
Konsultacje
Czwartek, 11:30-13:00, pokój C211

Proszę o sprawdzanie informacji o aktualnych terminach dyżurów na stronie www.econometrics.uni.lodz.pl
Publikacje

list.gifMoje CV