Michał Majsterek
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  emfmim@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.econometrics.uni.lodz.pl/profiles.aspx?id=7&tab=1
CV:  Moje CV
Zajęcia dydaktyczne
w semestrze letnim 2016/2017: Restrykcje w ekonometrii, Ekonometria zaawansowana (Informatyka i Ekonometria), Seminarium magisterskie (Analityka Gospodarcza)
Zainteresowania naukowe
modelowanie dynamiczne, analiza kointegracyjna, zwłaszcza w ujęciu wielowymiarowym, makromodelowanie, procesy inflacyjne 
Konsultacje
poniedziałki 13.15-14.45, pokój C213