Łucja Tomaszewicz
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  ltomasz@uni.lodz.pl
Strona domowa:  www.inforum.uni.lodz.pl
CV:  
Konsultacje
 wtorki / Tuesdays, 13:30-15:00