Michał Przybyliński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  michal.przybylinski@uni.lodz.pl
Strona domowa:  
CV:  
Konsultacje
wtorki 14-15
czwartki 15-16