Jakub Boratyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  jakub.boratynski@uni.lodz.pl
Strona domowa:  www.inforum.uni.lodz.pl
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
  • Modele równowagi ogólnej
  • Rachunki narodowe
  • Arkusze kalkulacyjne - metody zaawansowane
  • Analiza input-output
  • Modele ekonomiczno-ekologiczne
  • Ekonometria
Zainteresowania naukowe
  • Modelowanie gospodarki - modele równowagi ogólnej (CGE), modele typu INFORUM
  • Metody input-output
  • Wnioskowanie w warunkach małej zawartości informacyjnej danych (metody maksymalnej entropii, metody bayesowskie)
Konsultacje
Aktualne informacje na temat dyżurów dostępne na stronie www.inforum.uni.lodz.pl