Iwona Dorota Świeczewska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  iswiecz@uni.lodz.pl
Strona domowa:  
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
 Semestr letni 2016/2017:
1. Ekonometria - wykład + ćwiczenia laboratoryjne, Ekonomia, 1.st, stacjonarne;
2. Ekonometria, ćwiczenia audytoryjne, FiR, 1 st. stacjonarne;
3. Prognozowanie procesów gospodarczych, IiE, specj. Ekonometria, 1 st., stacjonarne, wykład;
4. Ekonometria, wykład, ekonomia, 1 st., niestacjonarne;
5. Seminarium dyplomowe, IiE, AG, 1 st. stacjonarne.

Zainteresowania naukowe
1.  Zagadnienia dotyczące roli wiedzy i innowacji w procesie wzrostu współczesnych gospodarek.
2. Pomiar dyfuzji wiedzy i innowacji w obrębie gospodarki z zastosowaniem metod input-output.
3. Modelowanie sektorowe z wykorzystaniem metod input-output oraz metod modelowania danych panelowych.

Konsultacje
 Wtorek, 15:00-16:30, pok. F-25.
Publikacje

list.gifLista