Paweł Baranowski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  baranowski@list.pl
Strona domowa:  http://baranowski.edu.pl
CV:  Moje CV
Zajęcia dydaktyczne
ekonometria, prognozowanie i symulacje, polityka pieniężna (w jęz. polskim i angielskim), mikroekonometria, metody ilościowe w biznesie
Zainteresowania naukowe
inflacja, reguły polityki pieniężnej, optymalna stopa inflacji, modele DSGE nowej ekonomii keynesistowskiej, wzrost gospodarczy, big data
Konsultacje
poniedziałek 14.00-15.30