Jan Jacek Sztaudynger
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  sztaud@uni.lodz.pl
Strona domowa:  www.jjsztaudynger.yoyo.pl
CV: