Władysław Milo
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  milow@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Profesor-Milo
CV:  
Konsultacje
 Poniedziałki 13.30 - 15.00