Dominika Machowska
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  dominika.machowska@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Dominika-Bogusz
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
 matematyka
Zainteresowania naukowe
modelowanie konkurencji oligopolistycznej 
Konsultacje
 poniedziałki, 13:30 -15:00 A221