Magdalena Ulrichs
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  magdalena.ulrichs@uni.lodz.pl
Strona domowa:  MUlrichs
CV:  
Zajęcia dydaktyczne

·       Ekonometria

·       Prognozowanie i symulacje

Zainteresowania naukowe

·      Makroekonometria, rynki finansowe, polityka monetarna, kursy walutowe, ceny, analizy społeczno-gospodarcze

·      Ekonometryczne modele strukturalne, symulacje, optymalne sterowanie, modele klasy VAR/VECM, kointegracja

·      Prognozowanie, analiza szeregów czasowych, metody filtracji danych

Konsultacje
wtorek P., 13:15-14:45, B108
wtorek N., 16:30-18:00,  T001
www.katek.uni.lodz.pl