Mariusz Górajski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  mariuszg@math.uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Mariusz-Gorajski
CV:  
Zajęcia dydaktyczne

analiza i optymalizacja ryzyka na rynku finansowym, ekonometria dynamiczna, matematyka, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, metody analizy rynków finansowych, wybór portfela inwestycyjnego, zastosowania teorii optymalnego sterowania w finansach i ekonomii

Zainteresowania naukowe

teoria optymalnego sterowania, modele DSGE, optymalne reguły polityki monetarnej, renoma firmy a optymalne strategie reklamowe, ryzyko kredytowe, stochastyczne równania różniczkowe.

Konsultacje
Semestr letni 2016/2017: środy 15:00 - 16:30, pokój B108.