Mariusz Plich
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  plich@uni.lodz.pl
Strona domowa:  
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
 

ekonometria, metody input – output, statystyka, prognozowanie i analizy symulacyjne, modelowanie systemów ubezpieczeń społecznych, modelowanie ekonomiczno – ekologiczne, wykorzystanie komputerów w zarządzaniu, finansach i bankowości, arkusze kalkulacyjne – metody zaawansowane, podstawy informatyki

Zainteresowania naukowe
 

Budowa, implementacja komputerowa i wykorzystanie modeli matematycznych do prognozowania i symulacji układów gospodarczych:

modele gospodarki narodowej, modele ekonomiczno-ekologiczne, modelue rynku energii, modele rynku usług transportowych, modele systemów ubezpieczeń społecznych, modele przedsiębiorstw

Konsultacje
 
Publikacje

list.gifPublikacje