Piotr Wdowiński
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  piotrw@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.wdowinski.pl/
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
ekonometria, teoria prognozy, Financial Econometrics: principles of modelling and forecasting, modelowanie kursów walutowych
Zainteresowania naukowe
ekonometria stosowana, makromodelowanie ekonometryczne, modelowanie: handlu zagranicznego, rynków finansowych, kursów walutowych, modelowanie sektora bankowego: regulacje kapitałowe i płynnościowe
Konsultacje
Poniedziałki godz. 13:30 - 15:00, pok. A220, EkSoc