Maciej Malaczewski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  maciej.malaczewski@uni.lodz.pl
Strona domowa:  http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Maciej-Malaczewski
CV:  
Zajęcia dydaktyczne
Algebra liniowa, Matematyka, Ekonometria, Zastosowanie matematyki w ekonomii, Wzrost gospodarczy - podstawowe modele i problemy 
Zainteresowania naukowe
Teoria i modele wzrostu gospodarczego, Modelowanie Matematyczne w Ekonomii 
Konsultacje
Semestr letni 2016/2017 - poniedziałek 13:25 - 14:55, pokój B106