Władysław Milo
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  milow@uni.lodz.pl
Jan Jacek Sztaudynger
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  sztaud@uni.lodz.pl
Łucja Tomaszewicz
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  ltomasz@uni.lodz.pl
Aleksander Welfe
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor, Członek Korespondent PAN
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  emfalw@uni.lodz.pl