Emilia Gosińska
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfemj@uni.lodz.pl
Agnieszka Leszczyńska - Paczesna
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  agnieszka.leszczynska@uni.lodz.pl
Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  
Damian Mowczan
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  damian.mowczan@uni.lodz.pl
Anna Woźniak
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfanw@uni.lodz.pl