Aleksander Welfe
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor, Członek Korespondent PAN
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  emfalw@uni.lodz.pl