Jakub Boratyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  jakub.boratynski@uni.lodz.pl
Emilia Fraszka - Sobczyk
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emilaf@math.uni.lodz.pl
Emilia Gosińska
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfemj@uni.lodz.pl
Mariusz Górajski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  mariuszg@math.uni.lodz.pl
Wojciech Grabowski
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfwog@uni.lodz.pl
Piotr Karp
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfpik@uni.lodz.pl
Piotr Kębłowski
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfpiok@uni.lodz.pl
Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  
Dominika Machowska
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  dominika.machowska@uni.lodz.pl
Paulina Malaczewska
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  paulina.malaczewska@uni.lodz.pl
Maciej Malaczewski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  maciej.malaczewski@uni.lodz.pl
Anna Michalak
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  anna.michalak@uni.lodz.pl
Anna Staszewska - Bystrova
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfans@uni.lodz.pl
Iwona Dorota Świeczewska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  iswiecz@uni.lodz.pl
Magdalena Ulrichs
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  magdalena.ulrichs@uni.lodz.pl