Artur Gorzałczyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  artur.gorzalczynski@uni.lodz.pl
Agnieszka Leszczyńska - Paczesna
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  agnieszka.leszczynska@uni.lodz.pl
Damian Mowczan
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  damian.mowczan@uni.lodz.pl
Łukasz Nitecki
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  Lukasz.Nitecki@uni.lodz.pl
Jurand Skrzypek
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  jurand.skrzypek@uj.edu.pl
Katarzyna Walerysiak - Grzechowska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  katarzyna.walerysiak@uni.lodz.pl
Anna Woźniak
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfanw@uni.lodz.pl
Szymon Wójcik
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  szymon.wojcik@uni.lodz.pl