Jakub Boratyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  jakub.boratynski@uni.lodz.pl
Emilia Fraszka - Sobczyk
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emilaf@math.uni.lodz.pl
Artur Gorzałczyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  artur.gorzalczynski@uni.lodz.pl
Mariusz Plich
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  plich@uni.lodz.pl
Michał Przybyliński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  michal.przybylinski@uni.lodz.pl
Jurand Skrzypek
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  jurand.skrzypek@uj.edu.pl
Iwona Dorota Świeczewska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  iswiecz@uni.lodz.pl
Łucja Tomaszewicz
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  ltomasz@uni.lodz.pl
Katarzyna Walerysiak - Grzechowska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  katarzyna.walerysiak@uni.lodz.pl