Emilia Gosińska
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfemj@uni.lodz.pl
Wojciech Grabowski
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfwog@uni.lodz.pl
Piotr Karp
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfpik@uni.lodz.pl
Robert Kelm
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfrok@uni.lodz.pl
Piotr Kębłowski
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfpiok@uni.lodz.pl
Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  
Michał Majsterek
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  emfmim@uni.lodz.pl
Anna Staszewska - Bystrova
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfans@uni.lodz.pl
Aleksander Welfe
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor, Członek Korespondent PAN
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  emfalw@uni.lodz.pl
Anna Woźniak
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfanw@uni.lodz.pl