Paweł Baranowski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  baranowski@list.pl
Jakub Boratyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  jakub.boratynski@uni.lodz.pl
Emilia Fraszka - Sobczyk
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emilaf@math.uni.lodz.pl
Artur Gorzałczyński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  artur.gorzalczynski@uni.lodz.pl
Emilia Gosińska
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfemj@uni.lodz.pl
Mariusz Górajski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  mariuszg@math.uni.lodz.pl
Wojciech Grabowski
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfwog@uni.lodz.pl
Piotr Karp
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfpik@uni.lodz.pl
Robert Kelm
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfrok@uni.lodz.pl
Piotr Kębłowski
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfpiok@uni.lodz.pl
Agnieszka Leszczyńska - Paczesna
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  agnieszka.leszczynska@uni.lodz.pl
Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  
Dominika Machowska
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  dominika.machowska@uni.lodz.pl
Michał Majsterek
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  emfmim@uni.lodz.pl
Paulina Malaczewska
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  paulina.malaczewska@uni.lodz.pl
Maciej Malaczewski
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  maciej.malaczewski@uni.lodz.pl
Anna Michalak
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  anna.michalak@uni.lodz.pl
Władysław Milo
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  milow@uni.lodz.pl
Damian Mowczan
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  damian.mowczan@uni.lodz.pl
Łukasz Nitecki
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  Lukasz.Nitecki@uni.lodz.pl
Mariusz Plich
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  plich@uni.lodz.pl
Michał Przybyliński
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  michal.przybylinski@uni.lodz.pl
Jurand Skrzypek
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  jurand.skrzypek@uj.edu.pl
Anna Staszewska - Bystrova
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  emfans@uni.lodz.pl
Jan Jacek Sztaudynger
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  sztaud@uni.lodz.pl
Iwona Dorota Świeczewska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  iswiecz@uni.lodz.pl
Łucja Tomaszewicz
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  ltomasz@uni.lodz.pl
Magdalena Ulrichs
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor
Stanowisko:  Adiunkt
E-mail:  magdalena.ulrichs@uni.lodz.pl
Katarzyna Walerysiak - Grzechowska
Katedra:  Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  katarzyna.walerysiak@uni.lodz.pl
Piotr Wdowiński
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Doktor habilitowany
Stanowisko:  Profesor nadzwyczajny
E-mail:  piotrw@uni.lodz.pl
Aleksander Welfe
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Profesor, Członek Korespondent PAN
Stanowisko:  Profesor zwyczajny
E-mail:  emfalw@uni.lodz.pl
Anna Woźniak
Katedra:  Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Asystent
E-mail:  emfanw@uni.lodz.pl
Szymon Wójcik
Katedra:  Katedra Ekonometrii
Stopień/tytuł naukowy:  Magister
Stanowisko:  Doktorant
E-mail:  szymon.wojcik@uni.lodz.pl