Konferencja dydaktyczna
Napisał Administrator
Czwartek, 06 Grudzień 2012
Instytut Ekonometrii  Instytut Statystyki i Demografii

Konferencje dydaktyczne organizowane przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii (wcześniej Instytut Ekonometrii i Statystyki) Uniwersytetu Łódzkiego mają już ponad 30-letnią tradycję. Ich celem jest wymiana idei i doświadczeń związanych z nauczaniem metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menadżerskich. Pod pojęciem metod ilościowych rozumie się tutaj takie przedmioty jak matematyka, statystyka, informatyka, ekonometria czy badania operacyjne oraz przedmioty pokrewne.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uczestnictwa i propozycji wystąpień.

Materiały z Konferencji Dydaktycznej 2012

www.kd.uni.lodz.pl
Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making (FindEcon)
Napisał Administrator
Czwartek, 23 Kwiecień 2009


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie modelowania i prognozowania wschodzących i rozwiniętych rynków finansowych, a także pozafinansowych rynków kapitału, oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy.

Oczekujemy na zgłoszenia wysokiej jakości referatów wykorzystujących nowoczesne metody ilościowe ekonometrii, statystyki, ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i badań operacyjnych.

http://www.findecon.uni.lodz.pl/
Macromodels International Conference
Napisał Administrator
Czwartek, 23 Kwiecień 2009


Międzynarodowa konferencja Macromodels, organizowana od ponad 35 lat, stanowi forum dla prezentacji wyników badań z zakresu modelowania ekonometrycznego, teorii ekonometrii oraz wykorzystania modeli ekonometrycznych do analiz gospodarczych.  

www.macromodels.uni.lodz.pl
Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki
Napisał Administrator
Czwartek, 23 Kwiecień 2009


Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu:
  • ekonometrii,
  • statystyki,
  • badań operacyjnych,
  • ekonomii matematycznej oraz
  • innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.
www.warsztaty.uni.lodz.pl