Konferencja Dydaktyczna 2012: Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji
Autor:
Środa, 02 Styczeń 2013
Celem konferencji dydaktycznych organizowanych wspólnie przez Instytut Ekonometrii oraz Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi jest
  wymiana idei i doświadczeń związanych z nauczaniem metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menadżerskich. W roku 2012 odbyła się kolejna, XXI Konferencja, a jej motywem przewodnim były „Metody ilościowe w Krajowych Ramach Kwalifikacji”.
 Znowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” daje uczelniom autonomię w zakresie tworzenia kierunków studiów i kształtowania ich programów, zgodnie z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji.
 Uczelnie mogą współpracować w tym zakresie między sobą. Mogą również szukać partnerów w świecie praktyki, co dla studiów o profilu ekonomicznym i menedżerskim ma szczególne znaczenie. Autonomia daje nowe możliwości, ale rodzi nie znane dotąd zagrożenia. Konferencja stała sie okazją do prezentacji poglądów i wymiany pierwszych doświadczeń  w tym zakresie. Zgodnie z tradycją najwięcej uwagi poświęcono problematyce nauczania metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menedżerskich.  Rozważane były również problemy opisu efektów kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria a także analityka gospodarcza, który pojawił się w ofercie kilku ośrodków akademickich jako kierunek unikatowy.  Nie zabrakło również miejsca na sesję poświeconą 100-leciu Polskiego Towarzystwa Statystycznego.